بارگذاری

کیت ها و معرف ها

کیت ها و معرف ها

توضیحات :

معرف ها معرف شیمیایی یا شناساگر یکی دیگر از موادی است که در آزمایشگاه ها کاربرد دارد و یکی از مواد تشخیصی است که اسید یا باز را از هم شناسایی می‌کند. معرف شیمیایی معمولا رنگی هستند و پایه ای گیاهی دارند. برای اندازه گیری دقیق پی اچ یکی از مواردی که به آن نیاز است، شناساگر می باشد. به طور کلی معرف های شیمیایی در انواع مختلفی مانند متیلن بلو، متیل رد، برموتیمول بلو، برموفنول بلو، فنل فتالئین، فنول رد، متیل اورنژ، اریو کروم بلک تی و ائوزین وجود دارند که در آزمایشگاه های مختلف با هدف های متفاوت، مورد استفاده قرار می گیرند‌.

دسته بندی مواد مصرفی

Call Now Button